Right Management

Vi gör det möjligt för organisationer att attrahera, behålla och utveckla vidare den talang och kompetens som behövs i ett föränderligt arbetsliv.

KONTAKTA OSS

Right Management, numera en del av ManpowerGroup Talent Solutions, har över 40 års erfarenhet av att stötta och utveckla medarbetare och ledare till framgång. Våra lösningar kombinerar kunskap, innovativ teknologi med personligt bemötande. Vi hjälper organisationer att höja prestation och förmåga. I samarbete med oss får ni hjälp att öka engagemang, leverera mot mål och nå upp till affärskrav.

Omställningslösningar

Våra omställnings- och karriärutvecklingstjänster har framgångsrikt hjälpt fler än 3,5 miljoner människor att utvecklas till nya roller i sina karriärer. Programmen skräddarsys för att vara till stort värde för människor i ett arbetsliv i förändring. Vi lovar att deltagare hos oss får det stöd och den struktur som behövs för att på kortast möjliga tid finna sitt rätta nya jobb - samtidigt som arbetsgivarvarumärken skyddas och organisationen kan trygga pågående verksamhet.

VETA MER

Karriärutvecklingstjänster

I och med verksamheters jakt efter talanger och i och med den rådande kompetensbristen inom specifika områden, är strategier för karriärutveckling och mobilitet avgörande för verksamhetsframgång. Vi hjälper organisationer till flexibilitet och frigörande av prestation genom kompetenskartläggning, personliga utvecklingsprogram och specialanpassade träningar för både ledare och medarbetare.

LÄS MER

Ledarskapsutveckling

Right Managements ledarskapsutvecklingsprogram är baserade på forskning och framtagna modeller för effektivt modernt ledarskap. Vi hjälper företag och organisationer att investera på rätt sätt för att skapa framgång för både människorna och bolaget. Till vårt stöd har vi kvalitetssäkrade tester och bedömningsverktyg samt expertcoaching för att identifiera och utveckla rätta ledare för idag och för framtiden.

LÄS MER

Talent Solutions

Vi hjälper organisationer att utveckla sättet de rekryterar på, sitt ledarskap och sitt medarbetarskap, i syfte att säkerställa tillgång till de rätta talangerna på kort och lång sikt. Vi tillhandahåller uppskattade lösningar för att attrahera, introducera, lära upp, utveckla internt och vid behov utveckla externt.

ARBETSKRAFTSRÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning och samarbete samt möjliggör ett kunskapsdrivet förhållningssätt för effektiv arbetsresursplanering, talangoptimering, implementering av strategier för frågor inom områdena talang, utbildning, träning samt utveckling.

ARBETSMARKNADSANALYS

Tillsammans med er lägger vi grunden för att göra er mer pålästa för att där igenom kunna fatta faktabaserade beslut i frågor som rör talanger och resursplanering. Vi delar med oss av våra insikter och vårt kunnande, för att hjälpa er att fatta rätt affärsbeslut.

DATABASERADE LÖSNINGAR

Organisationer behöver en partner som kan tillföra och tolka insikter för strategiska beslut som rör kompetens. Vi använder verktyg, assessment, empiri och analyser, och delar med oss av insikter som möjliggör optimering av prestation, engagemang och arbetskraft.