Omställningslösningar

Minska risk och kostnader för omställning och förändring. Erbjud slutande medarbetare ett gediget och personligt stöd för att kunna förflytta sig till nya roller och möjligheter, genom att ta hjälp av marknadsledande omställningsprogram.

Kontakta oss

Organisationer som erbjuder professionellt stöd vid omställning och förändring, rapporterar också större produktivitet, engagemang och lojalitet. Våra omställningsprogram är personligt utformade, baserade på en gedigen metodik och ger det stöd och den struktur som människor behöver för att kunna ta sig till nästa rätta jobb, på kortast möjliga tid.

RightChoice - Din personliga resa på vägen mot ditt nästa jobb

RightChoice är våra mest uppskattade och beprövade omställningsprogram som inkluderar personlig utveckling.

Våra omställningsprogram inkluderar bland annat:

  • Individuella sessioner med certifierad karriärcoach

  • Workshops med karriärutvecklande teman

  • Prisbelönt online utvecklingsportal

  • Assessment & Tester

  • Kompetensutveckling

  • Skräddarsydda moduler

  • Intervjuträning

  • Nätverk, kontakter, marknadsgrupper och aktiviteter

  • Onboarding, rådgivning för att lyckas i den nya rollen