Omställning

Right Management har framgångsrikt hjälpt fler än 3,5 miljoner människor till nya roller i sina karriärer, samtidigt som arbetsgivare har fått stöd i att bibehålla produktivitet och minska risken med förändring.

KONTAKTA OSS

Vi hjälper organisationer och människor till framgång, i balans. Vi hjälper människor att finna sitt rätta nästa jobb. Vi hjälper organisationer att bibehålla produktivitet och engagemang, även i tider av förändring.

Vårt erbjudande

Våra karriärutvecklingslösningar skräddarsys för att passa alla nivåer och alla yrkeskategorier. Vi erbjuder flexibla, anpassade program med rätt fokus och stöd för varje individ, på vägen mot nästa rätta jobb.

 • RightChoice - Personliga omställnings- och karriärutvecklingsprogram

  Med hjälp av våra karriärutvecklingsprogram kan medarbetare som lämnar organisationen landa snabbare i nästa jobb och få gediget stöd att finna sin rätta ny sysselsättning. Programmen skapar även förutsättning för att medarbetare ska behålla sin goda uppfattning om sin tidigare arbetsgivare.


  LÄS MER

 • Ledaromställning

  Karriärstrategier för exekutiva ledare. Våra ledaromställningsprogram kombinerar ett personligt ledarstöd och senior coaching med kontakter, förmedlande av data, insikter och marknadskunskap - för att du som ledare ska uppnå ditt nästa rätta karriärmål.


  LÄS MER

 • Omställningsstöd för grupper och enheter

  För verksamheter som önskar stöd till hela grupper och enheter erbjuder vi workshops, nätverksmöjligheter, konsulttjänster och kontakter med jobbsökarexperter (virtuellt eller på plats hos er, eller hos oss) som hjälper människor till ett mer effektivt jobbsökande.

 • Skräddarsydda program

  Våra skräddarsydda program är anpassade för dagens utmaningar och specifika behov, som inkluderar individer som förflyttar sig mot aktiv pension eller som kommer tillbaka till yrkeslivet efter en paus.

Lösningar

Right Management hjälper företag att engagera, utveckla och behålla sina medarbetare genom att dra nytta av data och insikter som bidrar till rätt beslut kring talangerna i verksamheten. Vi hjälper organisationer att förhöja prestation genom att utveckla kompetens som behövs idag - och i framtiden.

KARRIÄRUTVECKLING

Möjligheter till personlig och professionell utveckling behöver finnas som en integrerad, hållbar och dynamisk del i verksamheten. Det skapar flexibilitet och stärker arbetsgivarvarumärket samt erbjuder tillfällen att lära nytt - vilket medarbetare önskar och behöver.

LEDARSKAPSUTVECKLING

Ledare driver organisationens kultur. Forskning visar att ledarskapet har störst betydelse för personalens produktivitet men även för personalomsättning. I den snabbt föränderliga affärs- och omvärlden är det mer viktigt än någonsin för verksamheter att anta ett strukturerat förhållningssätt för att identifiera och utveckla ledare.

ARBETSKRAFTSRÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning och samarbete samt möjliggör ett kunskapsdrivet förhållningssätt för effektiv arbetsresursplanering, talangoptimering, implementering av strategier för frågor inom områdena talang, utbildning, träning samt utveckling.

ARBETSMARKNADSANALYS

Tillsammans med er lägger vi grunden för att göra er mer pålästa för att där igenom kunna fatta faktabaserade beslut i frågor som rör talanger och resursplanering. Vi delar med oss av våra insikter och vårt kunnande, för att hjälpa er att fatta rätt affärsbeslut.

DATABASERADE LÖSNINGAR

Organisationer behöver en partner som kan tillföra och tolka insikter för strategiska beslut som rör kompetens. Vi använder verktyg, assessment, empiri och analyser, och delar med oss av insikter som möjliggör optimering av prestation, engagemang och arbetskraft.