Ledarskapsutveckling

Att identifiera och utveckla nästa generations ledare har utsetts av HR-ansvariga som en av de största utmaningarna för kommande tio år.

Kontakta oss

Identifiera framtidens ledare

Ledarmodellen P3 (People, Purpose, Performance) är ett ramverk som kan hjälpa dig att förutspå, utveckla, mäta och följa upp effektivt och engagerande ledarskap i den mänskliga tidsåldern.

Ledarskapsutveckling baserad på forskning

Vår mångåriga erfarenhet, vårt holistiska förhållningssätt tillsammans med data, forskning och empiri vägleder oss när vi designar och levererar ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med er.

  • Utveckling i nuvarande roll

    40% av ledarna idag är inte tillräckligt förberedda för att kunna hantera framtidens utmaningar på den föränderliga marknaden. Vi förmedlar utvecklingslösningar, stöd, program och coaching som hjälper ledare att uppnå affärmål och förbättra resultat och engagemang i organisationen.

  • Utveckling i framtida roll

    Våra program för High Potentials, hjälper framtida ledare och nyckeltalanger att utvecklas till att kunna axla större ansvar i nya roller internt genom stöd, rådgivning och träning i: affären, karriären och ledarens verktygslåda.

  • Specialutformade program

    Vi kan skräddarsy utbildningar, träningar och insatser för din verksamhet och dina medarbetare och ledare.

Modellering & Konsultrådgivning

Vi använder vår ledarmodell P3 samt samarbetar med forskningsföretag och partners för att identifera de unika element som driver ett framgångsrikt ledarskap i specifika miljöer. Vi hjälper er att utveckla strategier som accelererar nyckeltalangers prestation och utveckling och bidrar till positiva affärsresultat.