Leader Coaching

93% av ledarna som får coaching från Right Management svarar att de kan använda den kunskap och förmåga de fått genom coachingen, på en gång i sin egen yrkesroll.

Kontakta oss

Kraftsätt dina ledare för att kunna skapa hållbar förändring

Förbered dina ledare för dagens och framtidens utmaningar. Vår ledarcoaching bidrar till att bygga en solid grund hos ledaren med utvecklade förmågor, kompetenser, beteenden och självförtroende.

Målinriktad coaching

Målinriktad coaching är ett 3-4 månadersprogram som skräddarsys för att adressera specifika utvecklingsområden på kort tidshorisont, för att uppnå konkreta affärsmål. Programmet kan innefatta att utveckla en ny ledarförmåga eller hjälpa ledare, eller nyckelmedarbetare, att skapa strategier för att hantera stressbeteenden annorlunda.

Executive / Leader Coaching

Ett holistiskt och resultatbaserat coachingprogram för exekutiva och seniora ledare med 6-12 månaders programtid. Programmet är förankrat i organisationens affärsmål, samt ofta sponsrat av deltagarens HR-ledare och/eller chef.

Onboardingcoaching

Onboardingcoaching hjälper nytillträdda ledare och nyckelmedarbetare att ta sig an sin nya roll, skapa förståelse för förväntningar, identifiera nyckelkontakter internt och ta fram en personlig utvecklingsplan för framgång i en trygg, konfidentiell miljö.