Chefs- och ledarassessment

Att rekrytera och välja ut chefer och ledare är ett av de allra viktigaste besluten i en organisation, ändå svarar 87% av arbetsgivarna att de upplever att det är svårt att identifiera och göra rätt urval för ledarpositioner.

KONTAKTA OSS

Vårt förhållningsssätt kring assessment ger dig mätbara resultat

Oavsett om din organisation önskar rekrytera nya talanger utifrån eller önskar identifiera de high-potentials och potentiella framtida ledare som redan finns internt i organisationen, kan Right Managements assessement, tester, simulerade övningar och kompetensbaserade intervjuer hjälpa er att identifiera de mest lämpade kandidaterna för er i nuet och för framtiden.

 

Våra pålitliga, beprövade assessment har hög validitet och baseras på forskning och empiri. Vi hjälper arbetsgivare att göra en objektiv och rättvis bedömning av ledarskapskompetenser och den troliga framgången i rollen, för en eller flera slutkandidater. Resultatet kan användas för för rätt urval till rollen, samt för utveckling genom stärkt självkännedom och uppföljande ledarcoaching.

 

Assessment för urval

Vi tillämpar ett holistiskt, forskningsbaserat förhållningssätt till människors utveckling. Tillsammans med er som arbetsgivare inspirerar vi era ledare och era potentiella ledare till att lyckas. Vi erbjuder assessment och personbedömningar för att hjälpa er att bli säkra på att ni väljer just rätt specialist eller ledare för rollen. Vi erbjuder även möjlighet att kombinera stödet i urval med personlig coaching och ledarskapsutveckling för maximalt resultat i rekryteringen.

Assessment för utveckling

Ta hjälp av våra pålitliga personbedömningar, assessment och rådgivning för att fatta rätt beslut i kompetensfrågor - när organisationen behöver rekrytera rätt ledare och specilalister, identifiera nyckeltalanger internt eller utveckla kompetensen hos redan anställda. Tillsammans säkerställer vi att din organisation får resultat av investeringar och utvecklar just de förmågor som gör störst skillnad.

Stärk försäljningsorganisationen genom assessment

Dagens säljare behöver besitta ny kompetens och förmågor för att kunna prestera starkt och lyckas på den ofta digitaliserade, konkurrensutsatta och föränderliga marknaden. Använd våra assessment för att identifiera de säljare och de kandidater som kommer att kunna hjälpa din organisation att öka försäljning och vinna fler affärer. Genom Right Managements tester, analyser och rådgivning kan du få tillgång till just de rekommendationer som utvecklar säljresultat positivt.