Ledarskapsutveckling

40% av arbetsgivarna uppger att deras ledare inte är tillräckligt förberedda för att kunna möta och leda i de affärsutmaningar, som förväntas uppstå inom de kommande 3-5 åren.

Kontakta oss

Ledare är de som skapar riktning och kultur i organisationen. Ledare har stor inverkan på verksamhetens prestation. I en snabbt föränderlig omvärld, kan ett forskningsbaserat synsätt hjälpa er att identifiera rätt framtida ledare och utveckla rätt ledarskap på effektivt sätt.

Vårt erbjudande

Vi hjälper organisationer att addressera ledarskap, på alla nivåer. Vår modell för effektivt ledarskap P3 (People, Purpose, Performance) hjälper er att identifiera människor med potential i verksamheten, och utveckla ett effektivt, modernt och framgångsrikt ledarskap - genom assessment, ledarskapsutvecklingsprogram, coaching och teknologi.

 • Leader Assessment

  Att välja och planera för rätt ledare, är bland de viktigaste en organisation kan göra. Ändå svarar 87% av organisationerna att de inte har tillräckligt med eller rätt framtida ledare identifierade för kritiska positioner.


  LÄS MER

 • Ledarskapsutveckling

  Vi hjälper organisationer att utveckla ledare med high-potential till ledare som har och får high-impact.


  LÄS MER

 • Leader Coaching

  Från onboarding, till utveckling av beteenden och förmåga. Coaching hjälper ledare till stärkt självkännedom och utvecklar de beteenden som hjälper hela organisationen att uppnå vald strategi, kultur, värderingar och affärsmål.


  LÄS MER

 • RightCoach™ On-Demand Coaching

  Tillgång till certifierad coaching virtuellt, var än du behöver det - när än du behöver det.


  LÄS MER

 • Teamutveckling

  Våra coacher och konsulter hjälper era team att utveckla stärkt tillit, förbättrad kommunkation och höjd effektivitet.


  LÄS MER

Lösningar

Right Management hjälper företag att engagera, utveckla och behålla sina medarbetare genom att dra nytta av data och insikter som bidrar till rätt beslut kring talangerna i verksamheten. Vi hjälper organisationer att förhöja prestation genom att utveckla kompetens som behövs idag - och i framtiden.

OMSTÄLLNING

Våra omställningsprogram är heltäckande och innehåller marknadskunskap, stöd, struktur, coaching, nätverk och verktyg som hjälper människor på alla nivåer till sitt nästa rätt jobb, samtidigt som vi stöder organisationer att behålla kontinuitet under förändringsprocessen.

KARRIÄRUTVECKLING

Möjligheter till personlig och professionell utveckling behöver finnas som en integrerad, hållbar och dynamisk del i verksamheten. Det skapar flexibilitet och stärker arbetsgivarvarumärket samt erbjuder tillfällen att lära nytt - vilket medarbetare önskar och behöver.

ARBETSKRAFTSRÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning och samarbete samt möjliggör ett kunskapsdrivet förhållningssätt för effektiv arbetsresursplanering, talangoptimering, implementering av strategier för frågor inom områdena talang, utbildning, träning samt utveckling.

ARBETSMARKNADSANALYS

Tillsammans med er lägger vi grunden för att göra er mer pålästa för att där igenom kunna fatta faktabaserade beslut i frågor som rör talanger och resursplanering. Vi delar med oss av våra insikter och vårt kunnande, för att hjälpa er att fatta rätt affärsbeslut.

DATABASERADE LÖSNINGAR

Organisationer behöver en partner som kan tillföra och tolka insikter för strategiska beslut som rör kompetens. Vi använder verktyg, assessment, empiri och analyser, och delar med oss av insikter som möjliggör optimering av prestation, engagemang och arbetskraft.