RightMap - Digital Karriärutveckling

I tider av förändring och kompetensbrist behöver organisationer arbeta aktivt för att engagera, behålla, utveckla och lära upp sina medarbetare och ledare. Människor värdesätter och önskar att arbetsgivare ska tillhandahålla karriärmöjligheter och råd för framtida utveckling.

KONTAKTA OSS

En kultur av lärande och utveckling

Genom best-in-class teknologi och expertkunskap kring karriärutveckling och mobilitet, kan vi tillhandahålla lösningar för att behålla och engagera talanger. RightMap, är vår karriärutvecklingsplattform som förmedlar insikter, kunskap, möjligheter att lära och åtkomst till nya (interna) karriärmöjligheter.

Självkännedom

Våra assessment, verktyg och feedback bidrar till stärkt självkännedom för människor, så att de ska kunna rikta in sina aktiviteter mot rätt utveckling och rätt framtida roll, där de har störst potential att bli och vara framgångsrik.

Alternativ & Möjligheter

Vår plattform hjälper människor att fatta pålästa beslut om rätt alternativ och möjligheter i organisationen. RightMap ger personlig insikt i möjliga interna karriärvägar, baserat på individens egen kompetens, värderingar och mål.

Mentorskap & Coaching

Att koppla samman medarbetare med interna karriärmöjligheter bidrar till en framgångsrik kultur med rörlighet och lärande. RightMap möjliggör rätt inriktad coaching och mentorskap för att medarbetaren ska få rätt utveckling.

Gig-jobb

Med hjälp av vår plattform kan medarbetare få överblick över interna utvecklingsmöjligheter; praktikplatser, gig-jobb, extrajobb, projekt och uppdrag. Arbetsgivaren kan bevaka utveckling och framsteg, och syngliggöra nya alternativ för lärande och utveckling via plattformens landningssida och display.