Organisationskonsulting

Förändringar i verksamheten och i affären kan skapa osäkerhet kring vilken kompetens och vilket ledarskap organisationen behöver framåt. Fler än 60% av de framtida yrkesroller som Generation Z kommer att inneha, bedöms ännu inte existera.

Kontakta oss

Right Management bistår med marknadsinsikter, forskning och empiri som hjälper organisationer att kunna sammanföra medarbetares behov och ambitioner med verksamhetens kommande mål och vision.

Det vi erbjuder

Våra high-touch skalbara lösningar baseras på best-in-class teknologi, data och forskningsbaserat material, resurser och rådgivning som möjliggör strategisk komptetensplanering för er verksamhets fortsatta tillväxt.

  • Kompetenskartläggning

    Genom att skapa en agil karriärstruktur kan vi hjälpa medarbetare att se kommande karriärmöjligheter och skapa förståelse för vilka utvecklingssteg de behöver ta, för att få dem.

  • Förändringsledning & Implementering

    En lärande kultur som uppmuntrar karriärutveckling är av stort värde för både anställda och arbetsgivare. Vi hjälper organisationer att skapa en hållbar och dynamisk grund för att personal och organisation snabbare ska kunna anpassa sig till förändringar i marknaden.

  • Succession- och talangplanering

    Enbart 13% av företagen svarar att de anser sig ha tillräcklig andel interna talanger för att kunna fylla lediga nyckelpositioner vid förändring och behov.