Hjälp


När du klickar på en länk nedan, kommer du att lämna vår webbplats. Right.com har inte specifikt godkänt dessa webbplatser, men vi tillhandahåller dessa länkar för att du ska kunna erhålla den gratisprogramvara som behövs för att kunna se vissa dokument eller för att få tillgång till ljud- och visuella filer på somliga webbplatser.

Tack för att du har besökt Right Managements webbplats. Vi har tillhandahållit följande information för att hjälpa dig att utan problem se materialet på vår webbplats. För ytterligare information eller mer hjälp ber vi dig kontakta oss.


Webbläsare


Den här webbplatsen ses bäst om du har mer aktuella versioner av webbläsare, vilka kan hämtas gratis. Om du inte har den senaste versionen av Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox, ber vi dig klicka på önskad länk nedan och följa anvisningarna för att hämta och installera programvaran.


Insticksprogram som krävs för denna webbplats


Adobe Flash
En del av informationen på denna webbplats använder Adobe Flash, som kräver ett kostnadsfritt Flash-insticksprogram för att de områdena ska kunna visas. Om du inte har den senaste versionen av det kostnadsfria Flash-insticksprogrammet, ber vi dig klicka på ikonen nedan och följa anvisningarna för att hämta och installera programvaran.


Adobe Acrobat Reader
Den här webbplatsen innehåller dokument som har lagts upp som PDF-filer, så att de ska behålla sitt utseeende när de hämtas och skrivs ut. PDF-filer kräver det kostnadsfria insticksprogrammet Adobe Acrobat Reader för att kunna visas. Om du inte har den senaste versionen av det kostnadsfria insticksprogrammet Adobe Acrobat Reader, ber vi dig klicka på ikonen nedan och följa anvisningarna för att hämta och installera programvaran.


Ljud-/video-filer
Den här webbplatsen innehåller strömmande ljud- och videofiler som kan avlyssnas/visas med Windows Media Player, Real Player eller QuickTime. Om du inte har något av dessa ljud-/videouppspelningsprogram, ber vi dig klicka på tillämplig ikon nedan och följa anvisningarna för att hämta och installera önskat uppspelningsprogram.


Skriva ut sidor från den här webbplatsen


Många sidor på denna webbplats erbjuder ett "Skriv ut"-alternativ som leder till att ditt utskriftsdialogfönster öppnas. Du kan också skriva ut sidor på den här webbplatsen genom att välja "Arkiv" på menyn överst i webbläsaren. Om du använder en PC kan du också trycka på Control+P för att skriva ut det aktiva fönstret. Om du använder en Mac kan du trycka på Command+P för att skriva ut det aktiva fönstret.

Skärmupplösning


Den här webbplatsen ser man bäst med skärmupplösningen 1024x768 eller högre. Besökare med lägre skärmupplösning kan behöva rulla bilden i horisontalled för att se hela bilden. Besökare med högre skärmupplösning ser ett vitt utrymme runt webbplatsområdet.

Om du vill ändra skärmupplösningen på en PC, väljer du "Inställningar" och sedan "Kontrollpanelen" på "Start"-menyn. Välj sedan "Bildskärm", sedan "Inställningar", och ändra skärmupplösningen nere till vänster i fönstret. När du har valt önskad upplösning klickar du på "OK". På en MAC kan du ändra skärmupplösningen genom att välja "Kontrollpanel" under Apple-ikonen. Välj sedan "Bildskärmar" och ställ in önskad upplösning. Välj sedan "OK".


Sekretess


Läs igenom Right Managements Sekretesspolicy.