Åtkomlighet


Right Management åtar sig att se till att vår webbplats förblir åtkomlig för var och en och att den är i överensstämmelse med Section 508-standarderna. Om du har några problem med att komma åt information som finns på denna webbplats, ber vi dig kontakta oss och informera oss om ditt problem. Vi kommer att hänvisa din begäran till den Right Management-komponent som är ansvarig för materialet i fråga och kommer att vidta åtgärder för att erhålla materialet i annan form.

För att göra det möjligt för oss att reagera på det sätt som är till största nytta för dig, ber vi dig att på härför avsedd plats ange typen av åtkomstproblem, det format som du föredrar (elektroniskt format (ASCII osv.), vanlig utskrift, storstilsutskrift osv.), webbadressen till det önskade materialet samt din fullständiga kontaktinformation så att vi kan nå dig om frågor uppstår medan vi efterkommer din begäran. Right Management kommer dessutom att försöka att om möjligt korrigera/undanröja det åtkomstproblem som du har beskrivit, så att framtida försök att få åtkomst till webbplatsen kommer att lyckas.

Tillgängliga textversioner:

Även om Right Management försöker göra sina PDF- och Flash-filer åtkomliga, finns det tillfällen då vissa grafiska filer, särskilt komplex formatering, animering eller flerspråkshänsyn, kan medföra användningssvårigheter för skärmläsare. För sådana fall tillhandahåller Right Management en tillgänglig textversion och har lagt upp den intill originalfilens PDF- eller Flash-format.